weerbaarheid individueel

Weerbaarheid individueel.

Het is zo mooi om een kind met een ouder erbij, te mogen begeleiden om sterker in zijn schoenen te staan. Ik zal uitleggen wat ik mag doen.
Omdat de ouder erbij is, voelt een kind zich gesteund en veilig, en heeft het toestemming om iets te leren. Tevens vind ik het van belang dat de ouder ziet en hoort wat ik doe en wat het kind doet, dit kan ik niet allemaal mondeling uitleggen, de blik in de ogen en de manier van staan e.d. moet je zien.
Na even gekletst te hebben, en nadat ik uitgelegd heb waarom kinderen en ouders naar mij toekomen kan het verschillen wat ik doe.
Soms ga ik overgooien met het kind ( met een bal bedoel ik ;-)). Hierdoor is de nadruk van het praten af. Tevens is er meer samenwerking tussen de linker en rechter hersenhelft, waardoor het kind sneller zijn woorden kan vinden. Zeker jongens.
Ik werk vaak met duw spellen, als stevig staan belangrijk is. Vaak ook met kleine toneel stukjes. Hierin kan je het kind echt laten voelen wat het verschil is. Bijvoorbeeld aankijken, of reageren op iemand die een rotopmerking maakt, of stevig en wankel staan als je iets zegt. Het zijn grote verschillen en als ze dat zelf voelen, door zo’n rollenspel, dan is het opeens heel echt.
Ook bang zijn en boos zijn, zijn thema’s die er bij horen. Deze gevoelens vragen een heel andere aanpak, en zijn allebei belangrijk om naar te kijken.
Ik kan eigenlijk niet precies uitleggen wat ik allemaal doe, omdat dit echt verschilt per kind. Ik zoek wat werkt, waarbij een kind zich op zijn gemak voelt en wat aansluit en een opening bied naar waar de hulpvraag ligt.
Ik weet wel dat ik dit echt heel graag doe, ik wordt er heel blij van omdat er bijna altijd grote stappen worden gezet. En dat is echt geweldig om te mogen zien!