Home

Donderdag 20 mei ( van 17.30 – 18.30 ) start er een rots en water groep voor 10 – 14 jaar oud. Aanmelden gaat via https://www.elhatri.nl/classes-item/sociale-weerbaarheid/

ROTS & WATER; EEN LEUKE SPORTIEVE SOCIALE WEERBAARHEIDSTRAINING

VOOR WIE?

Deze training is fijn voor elk kind, maar vaak gaan ouders op zoek naar een training wanneer er net even iets extra’s gewenst is op het vlak van sociale omgang en weerbaarheid.

Voorbeelden zijn:

Gevoelig

Vaak ruzie

Voelt zich gepest

Voelt zich buitengesloten

Faalangstig

Weinig zelfvertrouwen

Verlegen

Maakt niet gemakkelijk contact

Moeite met vriendjes maken

Snel boos

Pest en plaagt

Ik werk met kleine groepen (6 tot 8 personen) en ik werk met groepen met jonge kinderen (5-9 jaar) en met oudere kinderen (10-13 jaar) omdat er verschil is in belevingswereld.

Iedere groep is anders. Ik proberen de training zo veel mogelijk aan te laten sluiten bij de leerdoelen van de groep. Om een beeld te geven volgt hier een samenvatting van thema’s die binnen deze training vaak aan de orde komen:

Gronden en centreren, sterk staan (altijd)

Focus houden op iets

Grenzen aanvoelen

Grenzen aangeven

Negeren door zelf de focus te bepalen

Aankijken

Stemgebruik

Lichaamshouding en lichaamstaal

Ademkracht

Open contact maken

Aangeven wat je wil

Mentale kracht

Bekrachtigen van kwaliteiten

Beschermen van jezelf

HOE? LEERZAAM EN LEUK!

Ik vind het belangrijk dat kinderen met plezier naar de training komen. Kinderen moeten zich op hun gemak voelen, zich gezien voelen en plezier hebben.

We zoeken met elkaar uit wat we nodig hebben om samen plezier te hebben. Dit zullen we vaak tussendoor samen doen. Vanaf les 1 is er aandacht voor letterlijk stevig staan, daar worden steeds meer dingen aan toe gevoegd in de volgende lessen. Zoals toneel stukjes en rollenspellen, waarin letterlijk stevig staan terug komt maar waar ook aankijken, stem gebruik- en zelf bepalen waar je aandacht aan geeft- belangrijk zijn. De kinderen leren en oefenen met dat ze niet in hoeven te gaan op iemand die hen probeert uit te dagen. Het liefst werk ik met wat er gebeurd in de groep, dan sluit de ervaring direct aan bij wat er zich voordoet, en oefenen de kinderen direct met het aangeven van hun grens, en goed te reageren op een aangegeven grens. Om hier mee te kunnen werken, is het belangrijk dat de kinderen zich sowieso gerespecteerd en gewaardeerd voelen om wie ze zijn.

Het Rots element, is dat een kind zich sterk en krachtig voelt in zichzelf en dat het daar ook een bepaalde rust vind. Waardoor het kind zelf bepaalt dat het geen aandacht geeft aan iets wat het niet leuk vind. Het leert zijn eigen weg gaan, onafhankelijk van de ander. En het leert de kracht en het evenwicht in zijn eigen lichaam aanspreken.

Het Water element is het contact en plezier maken met de ander, het voelen van zijn of haar grens en deze in contact helder aangeven. Ook het rekening houden met de grens van de ander hoort hier bij.

Voorbeelden van wat ik zoal doe zijn:

Tik spellen,

Samen overleggen wat we leuk vinden

En dat doen natuurlijk

Toneelstukjes

En aangeven wat een rol met je deed

Focus spellen

Elkaar vertellen waar iets handig voor is

Trek en duw spellen,

Je eigen plek maken in de ruimte

Even kletsen over wat speelt, de tandarts, de Cito of zo bijvoorbeeld.

Met je aandacht naar binnengaan en dan aangeven hoe zeer je je op je gemak voelt

Aanval en afweer spellen

Vuist maken en stootkussen raken

Rustig doorlopen ook al probeert men je af te leiden.

Beseffen wat je kwaliteiten zijn en deze bekrachtigen

Helemaal rustig worden en met je aandacht naar binnen.

Kinderen vanaf 10 jaar mogen in de laatste les een plankje doormidden slaan, met dit zelf/ samen geformuleerde doel.

WAAROM?

Omdat het soms heel fijn is als een kind in een kleine groep kan oefenen met gedrag wat het nog niet zo goed heeft aangeleerd. Steviger in zijn / haar schoenen, lekkerder in zijn / haar vel.

Vaker volgen van deze training is soms een prima idee, omdat groeien op dit vlak nooit klaar is. En misschien vind uw kind dit een heel fijne training.

OUDERS

In les 4 en in de laatste les mogen de ouders een gedeelte meedoen of kijken in de les. Zodat ouders een idee krijgen van hoe we werken aan deze serieuze zaken vanuit spel.

Als een ouder contact wil met de trainer, kan dat altijd door een sms of WhatsApp te sturen naar het mobiele nummer van Sportcentrum Elhatri: 06-579 42 343 bereikbaar van 8.30 – 22.00 uur elke werkdag. De trainster belt u dan terug. (Bellen met 040-2440485, of mailen kan natuurlijk ook: info@elhatri.nl ) Voor en na de les is vaak ook even contact.

Voordat de training begint is er een kleine kennismakingsles voor wie dat fijn vind. Ouder en kind zijn hier welkom. Ten alle tijden kun je een individueel gesprek aanvragen. Dit kunnen we dan voor of na een training samen inplannen.

WAAR?

De Rots & Water training vind plaats in een groepsleszaal (dus niet in een gymzaal zoals in het filmpje wel het geval is) bij Sportcentrum Elhatri, Raedeckersstraat 11 te Eindhoven (Woensel)

WANNEER?

Vrije inschrijvingen geef ik bij sportcentrum Elhatri.

Het zijn 8 lessen van een uur, voor kinderen van 6 tot 9 jaar oud is het donderdags van 16.00 tot 17.00 uur. Voor tieners van 10 tot 13 jaar vind de training op donderdagen van 17.30 tot 18.30 uur plaats. De groepsgrootte is tussen de 6 en 9 deelnemers.

Als een groep vol of gestart is, kom je op de wachtlijst voor de volgende training. We plaatsen geen kinderen in een training die al gestart is. Als een groep nog niet voldoende deelnemers heeft, gaat hij van start zodra er voldoende aanmeldingen zijn.

VOORAF KENNISMAKEN?

Kennismaking vooraf (en ook voor inschrijving) is mogelijk voor ouder en kind. Dit kan op donderdag 4 maart 2020 6-9 jaar 16:00-16:30u en 10-13 jaar 17:00-17:30u. Graag even vooraf aanmelden via whatsapp 06-57942343.

KOSTEN?

Indien je ingeschreven hebt, dien je € 108 te betalen voor de gehele cursus. Dit bedrag kun je overmaken op IBAN: NL65RABO0151379025 , BIC: RABONL2U t.n.v. Sportcentrum Elhatri Eindhoven. Bij mededelingen gelieve te vermelden: Rots en Water datum plus naam van de cursist(e). Het cursusgeld dient uiterlijk één week voor de eerste les van de cursus over gemaakt te zijn.

VERGOEDINGEN ROTS & WATER

Er zijn een aantal zorgverzekeraars die de Rots & Water training geheel of gedeeltelijk vergoeden. De vergoedingen zijn afhankelijk van welk pakket je hebt afgesloten (Zorg en Zekerheid  Standaard, Top, Totaal, etc.). Het is dus zinvol vooraf bij je zorgverzekeraar te checken hoe het zit met de vergoedingsmogelijkheden. De Rots & Water training valt onder “Overige psychologische zorg” (tweedelijns zorg).

Vanuit het PGB zijn er bij een aantal Zorgkantoren mogelijkheden om vanuit dit budget de Rots en Water training te bekostigen. Ook hierbij is het dus zinvol om vooraf te checken bij het Zorgkantoor hoe het zit met de vergoedingen voor de Rots & Water training vanuit het PGB.

Wanneer je niet in aanmerking komt voor een vergoeding bij uw zorgverzekeraar, kun je de kosten aftrekken als bijzondere kosten op jouw belastingaangifte.

Via de gemeente of Stichting Leergeld is het soms ook mogelijk om financiële ondersteuning te krijgen.

MEER INFORMATIE

Voor meer informatie kun je bellen met 040-2440485, of WhatsApp naar 06-57942343. Mailen kan natuurlijk ook: info@elhatri.nl

INSCHRIJVEN VOOR DE CURSUS ROTS & WATER

Gaat via https://www.elhatri.nl/classes-item/sociale-weerbaarheid/